Uw energierekening

Ieder huishouden ontvangt elke maand een energierekening van de energieleverancier. Op de energierekening staan de te betalen energiekosten voor het verbruik van stroom en gas. Het is ook mogelijk dat u 2 aparte energierekeningen krijgt voor de levering van stroom en gas. 1 energierekening voor gas en 1 voor stroom. 2 aparte energierekeningen komt voor wanneer u stroom en gas afneemt bij 2 verschillende energieleveranciers.

Naast een energierekening voor de levering van energie ontvangt u een rekening voor het gebruik van het netwerk. Vaak worden de kosten voor het gebruik van het netwerk en de leveringkosten door de energieleverancier in rekening gebracht. We noemen dit het leveranciersmodel. Wanneer u een aparte rekening ontvangt voor de levering en een aparte rekening voor het netwerk dan spreken we over het netwerkmodel.

De hoogte van de energierekening is gebaseerd op een schatting van uw energieverbruik. Wanneer uw de meterstanden van uw energieverbruik hebt doorgegeven aan uw energieleverancier kan de leverancier de hoogste van uw energierekening bepalen en aan de hand daarvan uitrekenen of u geld moet bij betalen, of dat u geld terug krijgt. Hebt u meer energie verbruikt dan verwacht, dan moet u bij betalen en hebt u minder energie verbruikt dan verwacht dan krijgt u geld terug.

Opbouw energierekening
Voor het verbruik van energie betaalt u verschillende kosten.

  • Leveringskosten: Voor uw verbruik van elektriciteit en gas (in uw woning).
  • Netwerkkosten: Voor o.a. het transport van energie en gas naar uw woning.
  • Huur van de gas en/of elektriciteitsmeter
  • Energiebelasting
  • Btw: U betaalt 19% btw over de levering, transport, de huur van een meter én de energiebelasting.
    Let op: Vanaf 1 oktober wordt de btw verhoogd van 19% naar 21%.

Nieuwe energieprijzen en termijnbedragen

Bij veranderingen in de inkoopsprijzen van de energieleverancier kan het termijnbedrag worden aangepast. Dit komt met name voor bij variabele energieprijzen. Hebt u de energieprijzen laten vastzetten dan betaalt u een vooraf afgesproken termijnbedrag dat gedurende de looptijd van het energiecontract niet zal worden gewijzigd. Vaak is het zo dat vaste energieprijzen in eerste instantie hoger zijn dan variabele energieprijzen. In het begin bent u dan duurder uit, maar wanneer de energieprijzen stijgen behaalt u juist voordeel omdat uw vaste energieprijzen niet mee stijgen zoals dat met variabele energieprijzen het geval is.